finances

בעבור כל שעת עבודה אותה תעבדו מחוץ למכסת השעות הקבועה בחוק מחויב המעסיק בתשלום עבור שעות נוספות. חשוב להבהיר כי ישנן שעות עבודה נוספות החורגות ממסגרת שעות העבודה הקבועות בחוק […]

אם הנכם נוהגים בעצמכם בקלנועית או הוריכם המבוגרים נוהגים בה, דאגות בדבר בטיחות הנסיעה בוודאי מעסיקות גם אתכם. כמו כל כלי אחר יש לבצע גם בקלנועית בדיקות תקינות תקופתיות, כאשר […]

יום הולדת חוגגים רק פעם בשנה, השנה חגיגות יום ההולדת שלכם תהיינה מוצלחות ומיוחדות עוד יותר. השכרת מקום לימי הולדת מומלצת כאשר יש לכם קבוצת חברים או בני משפחה המבקשים […]