finances

החוק במדינת ישראל מעניק זכויות והגנה לאותם בעלי חובות אשר אין באפשרותם לשאת בתשלומים. רשויות ההוצאה לפועל פועלות בקשיחות על מנת לגבות את החובות ולממש את כל הנכסים הנמצאים בבעלות […]

החוזק הנפשי והפיזי שלכם מושפע מזרימת האנרגיה בגוף, בכדי להיות חזקים בפני מחלות ולהתמודדות טוב יותר עם קשיים אישיים עליכם לפתח את היכולות המתאימות. טיפולי תטא הילינג הם הזדמנות להכיר […]

העולם המודרני מביא עמו שיפורים משמעותיים באורח החיים, כניסת האינטרנט אל חיינו הביאה למהפכה של ממש. כיום, חלק ניכר מהקניות במגזר הפרטי והעסקי מתבצע תוך שימוש ברשת האינטרנט. גם ציוד […]